Makelaars in bedrijfsmatig vastgoed

industrie kantoor winkelcentrum

IJsselstreek Zakelijk is een regionale speler met lokale focus, via vestigingen en samenwerkingsverbanden in De Meern, IJsselstein, Montfoort, Vianen, Wijk bij Duurstede en Woerden.

In onze portefeuille vindt u kantoren, bedrijfsruimten en winkels, maar ook meer specifieke objecten zoals showrooms, logistieke ruimtes, distributiecentra en woon-werkunits.

Onze bedrijfsvisie kenmerkt zich door een proactieve, realistische aanpak. Of het nu verhuur, verkoop, aanhuur, aankoop of taxatie betreft: ons advies en onze dienstverlening reiken net even verder dan de oorspronkelijke aanvraag.

Over onze diensten

Getrapte marketingstrategie bij verhuur en verkoop

Verhuur en verkoop wordt vaak tot de traditionele kerncompetentie van de makelaar gerekend. En toch, ook hierin proberen we ons in de markt te onderscheiden met een proactieve aanpak. We hanteren daarbij een getrapte marketingstrategie, waarbij we opereren vanuit ons gezamenlijke belang: het vinden van een nieuwe eigenaar of gebruiker. U blijft uiteraard baas over de portemonnee, maar wij komen met de ideeën.

We bekijken het pand, maken een profiel van de doelgroep en benaderen die vervolgens via verschillende kanalen. Daarbij boren we ook bronnen aan die misschien minder voor de hand liggen. Met steeds scherpere selectiecriteria creëren we zo een soort trechter, die uiteindelijk resulteert in een reëel aanbod van potentiële belangstellenden. Op die manier besparen we uw tijd en vergroten we de kans op een succesvol eindresultaat.

De verhuur of verkoop ondersteunen wij met opvallende en duidelijke projectborden waarmee potentiële kandidaten verleid worden om het object te gaan bezichtigen. Daarnaast bieden wij u tegen kostprijs diverse gerichte advertentiemogelijkheden in gedrukte en digitale media aan.

Aanhuur of aankoop: gestructureerde zoektocht naar kansen

IJsselstreek Zakelijk combineert een diepgaande kennis van de regio met een lokale focus. De markt van bedrijfsmatig vastgoed is ons terrein en we houden voortdurend onze oren en ogen open om nieuwe kansen te ontdekken. Dat betekent dat we ook het aanbod van onze collega’s op de voet volgen, zodat we daaruit op tijd een geschikt aanbod kunnen selecteren. Die continue zoektocht naar passende mogelijkheden ondernemen we ook graag voor u middels een oriëntatie- of zoekopdracht.

Aanhuur of aankoop vangt aan met het opstellen van een Programma van Eisen (PvE), waarmee een duidelijk zoekprofiel wordt geformuleerd. Op basis van dit PvE presenteren wij een marktinventarisatie van de potentieel geschikte objecten. Vanuit de zo ontstane longlist zullen wij gezamenlijk een shortlist genereren en de meest aansprekende mogelijkheden gezamenlijk bezichtigen en inspecteren. In overleg met u voeren wij deskundige onderhandelingen en maken wij een aanhuur- of aankoopvoorstel voor het meest geschikte object. Zodra de onderhandelingen tot een basis overeenstemming hebben geleid, dragen wij er zorg voor dat er een actuele huur- of koopovereenkomst wordt opgemaakt welke zoveel mogelijk in uw voordeel uitpakt.

IJsselstreek Zakelijk is bij een dergelijke opdracht ùw vastgoed adviseur. Met onze actuele regionale marktkennis en kunde vinden wij tegen gunstige condities het meest geschikte object voor u! Daarbij kosten we vrijwel altijd minder dan wat we voor u verdienen.

Marktbewust taxeren conform de geldende richtlijnen

Taxeren van vastgoed is een vak apart, waarbij je over specifieke certificeringen en kwalificaties moet beschikken. Onze marktkennis komt ons hierbij goed van pas. We hanteren een kritische blik die niet alleen het object zelf, maar ook de omgeving, de eigendomssituatie, de bestemmingsmogelijkheden, de balans tussen vraag en aanbod en vergelijkbare transacties incalculeert. We zorgen ervoor dat de onderbouwing solide is en dat u daarmee ook inzicht krijgt in een reële inschatting van de lasten en baten.

Naast de reguliere taxaties van de markt(huur)waarde van bedrijfsruimten, kantoren en winkels, zijn wij ook gecertificeerd om meer specialistische taxaties zoals de gecorrigeerde vervangingswaarde, discounted cash flow, herbouwwaarde ex 7:960 BW of een markthuurprijsherziening ex 7:303 BW voor winkels uit te voeren. Wij voeren met regelmaat gezamenlijke of minnelijke taxaties uit ten behoeve van de Belastingdienst (o.a. bij de overdracht of overgang van onroerende zaken of bedrijfsbeëindiging, waarde in het economisch verkeer, WOZ-waarde en successierechten). Tezamen met een accountant of fiscalist kunnen wij taxaties verrichten t.b.v. het jaarverslag (IFRS).

Wij zijn bekend met de geldende taxatie standaarden van de International en European Valuation Standards (IVS en EVS), NVM en RICS en conformeren ons aan de geldende standaarden, richtlijnen en goede praktijken zoals o.a. de Taxatierichtlijn Commercieel Vastgoed (TCV), het Taxatie Management Instituut (TMI) en de aanbevelingen van het Platform Taxateurs en Accountants (PTA).

Adviseren als regionaal expert in bedrijfsmatig vastgoed

IJsselstreek Zakelijk opereert het liefst als uw sparringpartner. Daaruit volgt dat we niet slechts als bemiddelaar, maar ook als adviseur optreden.

In vastgoedzaken spelen veel factoren mee die van invloed zijn op een goede beslissing. Wij zorgen ervoor dat u deze niet over het hoofd ziet. Met een gedegen kennis van zaken is het gemakkelijker om de verschillende opties tegen elkaar af te wegen. Zo kunnen wij u bijvoorbeeld adviseren bij het opstellen van een huurovereenkomst, diverse contracten, een analyse van uw beleggingsportefeuille, een inventarisatie van kansen en bedreigingen of een verhuisanalyse.