Industrieweg 4 Woerden

Nieuwbouw project “De Genie”
11 SLIMME UNITS WAAR JE AL JE IDEEËN IN KWIJT KUNT
Industrieweg 4
3442 AE WOERDEN
I. www.geniewoerden.nl

Op het hoekperceel Industrieweg-Edisonweg te Woerden start Tromp’s Bouw- en Ontwikkelingsmaatschappij BV binnenkort met de bouw van het hoogwaardige project “De Genie”. Het gebouw heeft een strek klassieke, zeer representatieve uitstraling en is geschikt voor velerlei soorten bedrijven die behoefte hebben aan showroom, werkplaats, kantoor, opslag of anderszins. Het complex zal worden opgetrokken met stenen gevels, de toegepaste materialen zijn degelijk en vragen weinig onderhoud.

Locatie en bereikbaarheid
Het bedrijfsverzamelgebouw De Genie is gesitueerd aan de Industrieweg te Woerden.

Woerden is strategisch gelegen in het Groene Hart direct aan de A12 (Den Haag, Zoetermeer, Utrecht).

Het project wordt gerealiseerd op het bedrijventerrein “Honthorst”. “Honthorst” is per auto vanaf de afrit A12 goed bereikbaar. Ook is de locatie goed te bereiken met het openbaar vervoer. In de spits wordt maximaal 5 keer per uur een busverbinding naar het op loopafstand gelegen busstation onderhouden. Het bedrijventerrein huisvest bedrijven in de sectoren industrie, groothandel en dienstverlening. Op het bedrijventerrein is een grote diversiteit aan lokaal tot internationaal operende bedrijven zoals Aldi, Grozette, Impress, Badge, aannemers en automobielbedrijven gehuisvest.

Omschrijving bedrijfsruimte
De in het bedrijfsverzamelgebouw gelegen bedrijfsunits zijn vrij in te delen. De units hebben op de begane grond een vrije hoogte van ca. 3,70 m en op de verdiepingen een vrije hoogte van ca. 3 m. In de gevels wordt een handmatig bedienbare overheaddeur geplaatst. Daarnaast beschikken de units over een eigen entreedeur. In de units zal t.b.v. een toilet en pantry een aansluitpunt op de riolering gerealiseerd worden. De units worden casco opgeleverd met het uitsluitend gebruiksrecht van 3 parkeerplaatsen op het mandelige buitenterrein.

Voor de technisch omschrijving van de bedrijfsunits kan u de brochure bij ons opvragen.

Metrages en koopprijzen
KOPUNIT 1 – Verkocht onder voorbehoud
ca. 108 m2 bedrijfsruimte op de begane grond
ca. 108 m2 kantoor-/showroomruimte op de verdieping
Koopprijs: € 255.000,-

KOPUNIT 2 – Verkocht onder voorbehoud
ca. 93 m2 bedrijfsruimte op de begane grond
ca. 93 m2 kantoor-/showroomruimte op de verdieping
Koopprijs: € 220.000,-

KOPUNIT 3 – Verkocht onder voorbehoud
ca. 103 m2 bedrijfsruimte op de begane grond
ca. 103 m2 kantoor-/showroomruimte op de verdieping
Koopprijs: € 245.000,-

UNIT 4 T/M 10 – Verkocht onder voorbehoud
ca. 101 m2 bedrijfsruimte op de begane grond
ca. 101 m2 kantoor-/showroomruimte op de verdieping
Koopprijs: € 225.000,-

UNIT 11 – Verkocht onder voorbehoud
ca. 101 m2 bedrijfsruimte op de begane grond
ca. 101 m2 kantoor-/showroomruimte op de verdieping
Koopprijs: € 235.000,-

Bestemming
Conform het bestemmingsplan “Middelland en Honthorst” heeft het perceel de bestemming “Bedrijventerrein”. De aangewezen gronden zijn bestemd voor bedrijfsactiviteiten tot en met categorie 2 (units 7 t/m 11) of bedrijfsactiviteiten tot en met categorie 3.1 (units 1 t/m 6), bedrijfsgebonden kantoren ondergeschikt aan de bedrijfsfunctie en productiegebonden detailhandel ondergeschikt aan de bedrijfsfunctie.

Garanties
Het uitvoerende bedrijf geeft de navolgende garanties:
– 10 jaar op wind- en waterdichtheid van de gebouwconstructies, dakbedekking en het isolatieglas.
– 3 jaar op het functioneren van het hang- en sluitwerk.
– 1 jaar op de bedrijfsdeuren.

Opties, overeenkomst
Om in de gelegenheid gesteld te worden een financiering te regelen en bevestigd te krijgen dat de door u gewenste bedrijfsactiviteiten ter plaatse zijn toegestaan, kan een kostenloze optie worden verkregen voor een periode van zes weken. Na deze periode dient een bindende koop- en aannemingsovereenkomst getekend te worden. Voor de nader van toepassing zijnde voorwaarden wordt verwezen naar de reserveringsovereenkomst.

Kadaster
De grond wordt in volle eigendom verworven. De grond en opstallen worden kadastraal gesplitst in separate units. Iedere koper wordt daardoor volledig eigenaar van zijn unit, alsmede van een aandeel in het mandelige terreindeel dat dienst doet als toegangsterrein/parkeerplaatsen en -indien van toepassing- van het deel bestemd voor groenvoorziening. Elke unit is apart met hypotheek te belasten en is verkoop- en/of verhuurbaar. Hieruit volgt dat iedere koper afzonderlijk zal worden aangeslagen voor onroerend goed belasting en nutsvoorzieningen.

Koopsom
De koopsom is onderverdeeld in grond- en ontwikkelingskosten en bouwkosten. De grond- en ontwikkelingskosten en de vervallen bouwtermijnen worden in rekening gebracht bij de overdracht van het de grond middels een bij de notaris te passeren leveringsakte. De bouwkosten worden vastgesteld in een aannemingsovereenkomst met betaling in termijnen volgend een betalingsschema afgestemd op de voortgang van de bouw. Bij levering na aanvang bouw zal over de verstreken bouwtermijnen bouwrente in rekening worden gebracht met een rentepercentage van 5%.

Voor informatie en inlichtingen:
I. www.geniewoerden.nl
T. 088 6 253 522
E. info@ijsselstreekzakelijk.nl

  • Adres: Industrieweg 4 Woerden 
  • Plaatsnaam: Woerden 
  • Hoofdbestemming: bedrijfsruimte 
  • Koopsom: 225.000 
  • Parkeren: Niet overdekt: 3,
    Overdekt: 0 
  • Status: verkocht onder voorbehoud 
  • Huur: Ja 
  • Koop: Ja