Montfoort IJsselveld

montfoort

Het bedrijventerrein IJsselveld in Montfoort is totaal circa 50 hectare groot en kan worden getypeerd als een echt handels- en industrieterrein, waarbij auto(schade)bedrijven en metaal-bedrijven relatief oververtegenwoordigd zijn.
Opvallend is het grote aantal (bedrijfs)woningen, met name langs de
Steenovenweg en de Waardsedijk Oost. Het bedrijventerrein heeft vooral een
lokale functie.
Het Bedrijventerrein IJsselveld is in drie fasen ontwikkeld vanaf de jaren ’50 en
bestaat uit de gedeelten Oud IJsselveld, Tasveld en Vlasakker (eind jaren ’90). In 2012 heeft revitalisatie van de straten plaatsgevonden door vernieuwing van het riool, aanleg asfaltwegen, openbaar groen en openbaar parkeren. Het bedrijven-
terrein is beveiligd door een slagboom met camerabewaking. Medio 2015
worden kavels op de laatste 3 hectare uitbreiding “Kop van IJsselveld”
uitgegeven.

Lees meer in ons factsheet: IJsselstreekzakelijk-Montfoort.pdf